Quarta reunió General Online

foto grup

 

Els socis del projecte DRAC es van reunir el 21 de juliol de 2021 per realitzar quarta reunió general del consorci i la tercera online. En aquesta reunió, els socis de DRAC es van reunir novament per alinear les tasques i els objectius del projecte.

Durant la trobada virtual es van discutir els avenços realitzats amb els diferents acceleradors per genòmica, seguretat post-quàntica i navegació autònoma, així com el disseny del processador fora d'ordre. També es van comentar les característiques de la segona generació dels processadors Lagarto enviat a fabricar via Europractice a l'abril 2021 (link) que inclou un generador de rellotge intern capaç d'assolir altes freqüències (link), així com del primer disseny del projecte DRAC en la tecnologia de 22nm de Global Foundries (link). Per últim, es van discutir els passos a seguir per poder fabricar aquest disseny en els propers mesos.

La propera reunió general de DRAC està programada per a febrer de 2022.


Aquest treball ha estat finançat pel Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb una subvenció del 50% del cost total elegible en el marc del projecte DRAC, amb número 001-P-001723.