Inici

L'associació en tecnologies emergents DRAC (Designing RISC-V-based Accelerators for next generation Computers), dissenyarà, verificarà, implementarà i fabricarà un processador de propòsit general d'alt rendiment que incorporarà diferents acceleradors basats en la tecnologia RISC-V, amb aplicacions específiques en el camp de la seguretat, la genòmica i la navegació autònoma. RISC-V és un conjunt d'instruccions d'arquitectura oberta definida per la Fundació RISC-V. Aquesta fundació ha atret més de 100 institucions internacionals, incloses universitats, centres de recerca i empreses de tot el món. RISC-V és modular i extensible a la qual se li poden incorporar múltiples acceleradors al disseny.

 

Icones de seguretat, genòmica i geolocalització

 

DRAC desenvoluparà un processador RISC-V de propòsit general fora de d'ordre que superarà als actuals i futurs en termes de processadors de disseny. A més, DRAC dissenyarà el suport de maquinari requerit per accelerar tres dominis d'aplicacions emergents: seguretat, medicina de precisió i navegació autònoma.

  • Dissenyar un processador segur és un desafiament, especialment si considerem l'arribada futura d'ordinadors quàntics que faran vulnerables els esquemes criptogràfics implementats en els processadors actuals. Les càrregues de treball de la medicina de precisió prevaldran en el futur.
  • L'anàlisi de medicina de precisió a nivell de població requereix una gran potència de càlcul. Ser capaç de realitzar aquests càlculs de manera més ràpida i eficient permetrà que la medicina de precisió es converteixi en una realitat en un futur proper.
  • Finalment, amb l'arribada dels cotxes autònoms, els cotxes estaran equipats amb processadors més potents. Reduir la potència i el cost d'aquests processadors és fonamental perquè les actuacions autònoms arribin a el mercat en un futur proper.