La primera reunió celebrada té lloc al BSC

El projecte DRAC (Designing RISC-V-based Accelerators for next generation Computers) va celebrar la seva primera reunió al Barcelona Supercomputing Center (BSC) el 14 de febrer de 2020.

Com a coordinador del projecte, el BSC va convidar a tots els socis a aquest primer esdeveniment amb la finalitat de conèixer-se personalment, revisar el pla de treball i establir els principals objectius. Van assistir a la reunió 28 investigadors i altres professionals que treballaran a DRAC fins al final del projecte en el 2022.