Universitat de Barcelona (UB)

La Universitat de Barcelona (UB) va ser fundada el 1450. Avui compta amb un cos estudiantil de 63.020 i un personal d'investigació de 5.312 membres. S'ofereixen títols en 73 àrees diferents d'ensenyament amb nombrosos programes de postgrau i doctorat, així com cursos d'educació continuada. La Universitat de Barcelona és la més gran de les sis universitats de Barcelona i de les deu de Catalunya. Està classificada com la 1a universitat espanyola i la 23a institució europea, en qualitat científica i productivitat. Des de gener de 2010, la Universitat de Barcelona forma part de la prestigiosa Lliga d'Investigació d'Universitats Europees (LERU).

El Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/dp-electronica) acull grups que treballen en (i) materials per a electrònica, (ii) micro i nanotecnologia, (iii) dispositius electrònics instrumentació i sistemes, i (iv) comunicacions. La tecnologia desenvolupada en el departament és utilitzada per la indústria en àrees com automoció, robòtica, biomedicina, control ambiental i agroalimentació. Com a resultat, el departament té connexions properes amb la indústria, sent un dels pocs laboratoris de referència en instrumentació, sensors i sistemes per a la indústria reconeguda com "TECNIO - Proveïdor de Tecnologia Preferida" pel Govern de Catalunya. L'equip que participa en aquest projecte se centra en el disseny de circuits integrats, amb més de 20 anys d'experiència en micro fabricació, disseny CMOS i integració.