Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública dedicada a l'ensenyament superior i la recerca, especialitzada en els camps de l'arquitectura, l'enginyeria y la tecnologia. La UPC és una de les universitats més grans de l'estat espanyol, amb més de 30.000 estudiants, 3.000 personal docent i investigador, 20 centres docents, i 206 grups de recerca. La missió de la UPC és crear coneixement, innovar, desenvolupar tecnologia i transferir-la a la societat. La UPC treballa per a guiar la innovació i ser el soci tecnològic preferit per companyies i institucions locals i internacionals.

 

La UPC rep un finançament en projectes de recerca de 57,7 milions d'euros (any 2018).  És, d'entre l'estat espanyol, la primera universitat i la tercera institució amb més finançament rebut del programa Horizon 2020 (2014-2020) amb més de 100 projectes, coordinant-ne 30 d'ells. La UPC també participa en 18 projectes (3 coordinats) finançats per altres programes europeus.

 

L'equip investigador que participa en aquest projecte està format per investigadors del Departament d'Enginyeria Electrònica i del Departament d'Arquitectura de Computadors. D'aquesta manera, es combina l'experiència en disseny de circuits integrats amb noves tecnologies i fabricació de prototipus dels primers, amb l'experiència en disseny de sistemes operatius i arquitectures de computadors d'altes prestacions dels segons. Els investigadors participants tenen una àmplia experiència en projectes europeus i nacionals. Entre els més recents i relacionats amb DRAC hi destaquen: TOGETHER (Towards Trusted Low-Power Things: Devices, Circuits and Architectures, TEC2016-75151-C3-2-R), TRAMS (Terascale Reliable Adaptive Memory Systems, FP7 ICT-2009), RECIPE (H2020, 2018-2021), i Mont-Blanc 2020 (H2020, 2017-20). La UPC és membre de la Red RISCV a través dels grups que participen a DRAC.