Dia de la Llibertat el Maquinari 2021

Online

Més informació aquí

 

El dia de la llibertat del Maquinari és una celebració i promoció mundial del maquinari lliure i obert. L'objectiu d'aquest dia és educar el públic sobre el maquinari lliure i obert, en educació, govern i negocis.

L'Open Hardware és un terme usat per descriure els objectes físics el disseny del qual es crea i comparteix públicament sense restriccions, el que permet tothom de modificar, millorar i redistribuir les seves contribucions. El disseny inclou dibuixos, plànols, codi de programari que s'estigui executant en el dispositiu o s'utilitzi per generar algunes de les seves parts o controladors i qualsevol altra informació que pugueu necessitar per crear el dispositiu en si.

Podeu veure la grabació del esdeveniment a https://de.meet.coop/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=0cf0556234579e2d8ee065ac80320cd2b1bef770-1618666563034

 

 

Agenda:

16:00 - Processadors RISC-V per Miquel Moretó i Francesc Moll

17:00 - PCB multiuso para ESP8266-01 per Jorge @akirasan

18:00 - Implementació d'un sistema de control de qualitat de l'aire a la biblioteca Ignasi Iglesias per Club Maker American Space

18:30 - Maquinari lliure per Internet de les Coses empant ESP32 per Jordi Binefa

19:30 - Col·loqui