RISC-V: el salto hacia el futuro open-source HW/SW cooperativo

Almeria, Espanya

Més informació aquí.