Barcelona Supercomputing Center BSC-CNS

 

 

 

El BSC-CNS està al servei de la comunitat científica internacional i de la indústria que requereixin serveis d'HPC. El nostre equip multidisciplinar de recerca i les nostres instal·lacions computacionals - incloent el MareNostrum- fan del BSC-CNS un centre internacional d'excel·lència en e-Ciència.

Des de la seva creació el 2005, el BSC-CNS ha desenvolupat un paper actiu en fomentar l'HPC a Espanya com a una eina essencial per la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. El centre gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) i es membre de primer nivell de la iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Participem activament en els principals iniciatives europees en HPC, en estreta col·laboració amb altres centres de supercomputació europeus.

Amb un equip total de més de 650 experts i professionals en R+D, el BSC-CNS és un centre que aconsegueix atraure talent. La nostra recerca es focalitza en quatre camps: Ciències Computacionals, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria.

La major part de les línies de recerca del BSC-CNS es desenvolupen en el marc dels programes de finançament de la recerca de la Unió Europea. El centre també realitza recerca bàsica i aplicada en col·laboració en companyies líders com IBM, Microsoft, Intel, Nvidia, Repsol i Iberdrola. El centre ha estat extremadament actiu en els Programes Marc de la CE i ha participat en setanta-nou projectes finançats per ell. BSC és membre fundador de HiPEAC, el ETP4HPC, participa en els fulls de ruta i fòrums de discussió internacionals més rellevants i compta amb forts vincles amb Amèrica Llatina. L'educació i la formació són una prioritat per al centre i molts dels investigadors de BSC també són professors universitaris. BSC ofereix cursos com un Centre de Formació Avançada PRACE, i a través de la xarxa nacional espanyola de supercomputació, entre d'altres. La qualitat de la nostra investigació ha estat reconeguda pel govern espanyol amb la subvenció de el Centre d'Excel·lència Severo Ochoa per a la ciència espanyola d'avantguarda.

 

El Departament de Ciències de la Computació de l'BSC-CNS s'enfoca en construir sobre les tecnologies de hardware i software actualment disponibles i adaptar aquestes tecnologies per fer un ús eficient de les infraestructures de supercomputació. El departament proposa arquitectures noves per processadors i jerarquia de memòria, desenvolupament de models de programació i enfocaments d'implementació innovadors per a aquests models, així com eines per a l'anàlisi i la predicció del rendiment. BSC ha estat pioner en la investigació relacionada amb RISC-V a Espanya, organitzant el Taller RISC-V al maig de 2018 i impulsant múltiples iniciatives al voltant de tecnologies RISC-V com EPI, Xarxa RISC-V, DeRISC, Selene i DRAC.