Apropem DRAC la indústria

reunió AB

 

El 7 d'octubre passat es va dur a terme la primera reunió entre els membres del comitè industrial i els desenvolupadors del projecte amb un total de 27 participants. Els líders de cada activitat van presentar durant la primera hora de la trobada una descripció general del projecte. La segona part de la reunió, va durar aproximadament mitja hora en què es va donar el torn als membres del comitè industrial perquè comentessin el projecte i donessin el seu punt de vista comercial. Això va contribuir a fixar els propers passos del projecte. La retroalimentació va ser molt positiva i hi va haver diverses empreses interessades en IP específiques desenvolupades al projecte.

D'aquesta reunió s'han pogut fixar reunions especifiques amb els membres del comitè industrial per compartir algunes de les idees i dur a terme un seguiment més gran sobre temes específics del seu interès.

En un any s'espera fer una segona reunió on es presentaran els avenços i es fixaran els darrers detalls del processador abans de la fi del projecte.