Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és una institució pública dedicada a l'ensenyament superior i les activitats de recerca. La UAB acull a 226 grups de recerca, 57 departaments, 45 instituts i centres, així com 5 hospitals, que tenen una activitat reconeguda internacionalment. La UAB lidera la producció de tesis doctorals a Catalunya. Aposta per la innovació i l’emprenedoria i impuls ala transferència de coneixement treballant en estreta col·laboració amb el teixit empresarial i científic del seu entorn, com el Parc Sincrotró de Barcelona. La UAB forma part d'un dels pols científics i tecnològics més dinàmics de l'Europa mediterrània.

L'oferta formativa de la UAB és molt àmplia, cobrint amb 105 graus superiors un ampli ventall de camps en les ciències, les enginyeries i les humanitats. També ofereix 141 màsters i 8 màsters Erasmus Mundus. La comunitat universitària està formada per més de 41.000 estudiants, dels que 6.000 són estudiants estrangers, a més de 3.800 professors i investigadors. L'activitat de recerca  de la UAB està reconeguda internacionalment amb les següent dades: 4.568 articles publicats (2018, Clarivate Analytics WoS); 606 convenis de recerca, 35 patents sol·licitades i 4 noves empreses al Parc de Recerca de la UAB. Dintre del context dels projectes europeus del programa Horizon 2020, la UAB està posicionada en el número 6 de totes les entitats de l'estat espanyol en relació amb el seu finançament, més de 55 M€ en convocatòries competitives de recerca en 44 projectes internacionals de recerca. La UAB està involucrada en la millora de les seves polítiques de gestió de recursos humans alineades amb l'European Charter for Researchers i el codi de conducta dels processos de gestió de recursos humans ha obtingut la distinció "HR Excellence in Research".

L'equip investigador que participa en aquest projecte està format per investigadors del departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius i del departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de l'Escola d'Enginyeria de la UAB. La participació dels dos departaments permet combinar l'experiència en l'acceleració de les aplicacions bioinformàtiques i els seus pipelines d'anàlisi de dades en entorns HPC i en el disseny i validació de sistemes electrònics i disseny validació de sistemes FPGA en entorns industrials en col·laboració amb el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-IMB).